Home Cột lọc cát van ngang

Cột lọc cát van ngang

6.000.000 đ 21"/500/745mm van 1.5" - 10m3/h - 90kg cát
6.680.000 đ 24"/600/805mm van 1.5" - 15m3/h - 170kg cát
8.100.000 đ 28"/700/885mm van 1.5" - 19m3/h - 225kg cát
11.250.000 đ 32"/800/1020mm van 2" - 25m3/h - 380kg cát
12.220.000 đ36"/900/1110mm van 2" - 30m3/h - 453kg cát
16.230.000 đ 40"/1000/1140mm van 2" - 35m3/h - 712kg cát
18.800.000 đ 48"/1200/1380mm van 2" - 50m3/h - 1220kg cát