Home Phụ kiện bể bơi

Phụ kiện bể bơi

200.000 đ 18"/45CM Standard Curved Wall Brush
150.000 đ Economic Basic PH&CI Test Kit (20cc)
Đầu trả nước và ống xuyên tường 150.000 đ Outlet fitting
Sào nhôm bể bơi 5 mét 900.000 đ 5M Telescopic Pole
450.000 đ Flexible Vacuum Head w/Swivel
Vợt rác sâu lòng PDRS04 200.000 đ Economy Deep Bag Rake
900.000 đ 15M Vacuum Hose, Single Layers
600.000 đ 9M Vacuum Hose, Single Layers
1.300.000 đ (LED) ( 12v/ 12w) , Stainless Steel #304, Dia: 28mm)